Aktuality z ordinace

Výběrové řízení na rezidenční místo

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ REZIDENČNÍHO MÍSTA

 

vyhlašovatel: MUDr. Jana Veldová, všeobecný praktický lékař, Jungmannova 57, 506 01 Jičín

počet rezidenčních míst: 1 rezidenční místo v oboru všeobecné praktické lékařství

 

termín pro podání přihlášek do výběrového řízení:

začátek: 10.7.2020

konec: 31.7.2020

 

místo pro podání přihlášek: ordinace MUDr. Jany Veldové, Jungmannova 57, 506 01 Jičín

 

kontaktní údaje: e-mail: ordinace.veldova@seznam.cz       telefon: 493588236

 

 

Přílohy

Kriteria pro hodnocení uchazeče:

a) zájem o práci v oboru VPL

1-10 bodů

b) zájem o výkon povolání v daném regionu

1-10 bodů

c) předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL

1-10 bodů

d) komunikační schopnosti

1-10 bodů

Celkem:

4-40 bodů

 

Způsob hodnocení:

PODPRŮMĚRNÉ hodnocení 1-3 body - PRŮMĚRNÉ hodnocení 4-6 bodů - NADPRŮMĚRNÉ hodnocení 7-10 bodů

Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 - maximum 40 bodů)

 

Seznam dokladů, které uchazeči přikládají k příhlášce:

1) Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta

2) Osobní dotazník rezidenta

3) Potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)

4) Kopie dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal)

5) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)

6) Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

7) Přehled odborné praxe

 

 

V Jičíně dne 9.7.2020                                                                                                 MUDr. Jana Veldová


PROVOZ O PRÁZDNINÁCH 2020

Provoz ordinace v červenci a srpnu 2020:

Dovolená 20.7. - 24.7.2020, 27.8. - 28.8.2020 - ordinace bude uzavřena.

ZASTUPUJE MUDr. FRAŇKOVÁ v čase své ordinační doby:

 PO 7:00 – 13:00 14:00 – 16:00

ÚT 7:00 – 13:00
ST 7:00 – 13:00
ČT 7:00 – 13:00
9:00 – 12:00

 adresa: Medicentrum Husova ul. 64, Jičín (nad lékárnou BENU)

kontakt:Tel: 493 493 110 (v době ordinace)
Mobil: 775 776 004
Email: info@ordinacejicin.cz

 

Omezený provoz 27.7.-31.7.2020 - zastupující sestra.

 

V termínech 7.7. - 10.7.2020 a 10.8. - 14.8.2020 zastupujeme MUDr. A. Fraňkovou, je omezeno objednávání k vyšetření a je nutno počítat s prodloužením čekací doby v čekárně.


PROVOZ ORDINACE OD 1.6.2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

PROVOZ ORDINACE 

 

Od 1.6.2020 se vracíme k původnímu běžnému provozu ordinace, tj. část oddělenou pro akutní případy a část určenou pro objednané pacienty.

/hodiny.aspx

V ordinaci i čekárně dodržujte protiepidemiologická pravidla nařízená Vládou ČR a ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Pokud máte horečku nebo příznaky podezřelé z infekce koronavirem (dušnost, kašel, průjem), nevstupujte do čekárny, ale zavolejte do ordinace na telefon  493 588 236.

 

MUDr. Jana Veldová