MUDr. Adam Rychtera

Po absolvování předatestační praxe a úspěšném složení atestační zkoušky se ke dni 31.12.2023  rozloučíme s MUDr. Adamem Rychterou. Přejeme panu doktorovi hodně úspěchů v dalším (nejen) profesním životě.